Αλλαγές με τον Ν.4646/2019

Μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου 4646/2019 υπάρχουν σημαντικές αλλαγές που χρειάζονται προσοχής από 01/01/2020. Αναλυτικά: Για να εκπέσουν οι δαπάνες ενοικίων που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξοφλούνται με τραπεζικό τρόπο ανεξαρτήτως ποσού. Όλοι οι φορολογούμενοι  είτε είναι μισθωτοί, είτε αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή ενοίκια ακινήτων, υποχρεούνται σε δαπάνες ύψους τουλάχιστον 30% επί του ετήσιου …

Οδηγίες παρακολούθησης εισφορών-πληρωμών ΕΦΚΑ

Οδηγίες για την είσοδο στον κόμβο του ΕΦΚΑ για την παρακολούθηση των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλιση σας.

Έλεγχοι ΙΚΑ-ΣΕΠΕ

Ενημέρωση σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα απασχόλησης προσωπικού.Με αφορμή την έναρξη της τουριστικής περιόδου υπενθυμίζουμε την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε συνέχεια στην τήρηση του εργατικού αρχείου. Ενημέρωση σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα απασχόλησης προσωπικού. Με αφορμή την έναρξη της τουριστικής περιόδου υπενθυμίζουμε την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε συνέχεια στην τήρηση του εργατικού αρχείου. …

Ενοικίαση ακινήτων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (Airbnb κτλ.)

Ο νόμος που ψηφίστηκε στο τέλος του 2016 επιχειρεί να καλύψει ένα κενό στην φορολογική και κατ ΄ επέκταση στην ασφαλιστική αντιμετώπιση του φαινομένου της μίσθωσης ακινήτων