Έλεγχοι ΙΚΑ-ΣΕΠΕ

Ενημέρωση σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα απασχόλησης προσωπικού.

Με αφορμή την έναρξη της τουριστικής περιόδου υπενθυμίζουμε την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε συνέχεια στην τήρηση του εργατικού αρχείου.

Απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να έχουμε σε κάθε έλεγχο, τα οποία πρέπει να είναι αρχειοθετημένα σε ένα φάκελο όλα μαζί με διαχωριστικά, (έχουμε δημιουργήσει σε όσες επιχειρήσεις ήταν απαραίτητο τον κίτρινο φάκελο).

 Γίνονται συνεχείς έλεγχοι από συνεργεία του ΙΚΑ και του ΣΕΠΕ και εκτός από αδήλωτη εργασία ελέγχουν και τα τυπικά έγγραφα κάθε επιχείρησης.

Αναλυτικότερα οι  ελεγκτές ψάχνουν για :

  • Ετήσιο πίνακα προσωπικού

  • Αποδείξεις πληρωμής του προσωπικού τελευταίου τριμήνου

  • Συμβάσεις προσωπικού (ειδικότερα αυτών που εργάζονται με μερική απασχόληση).

  • Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου του τεχνικού ασφαλείας.  Σε περίπτωση που τεχνικός ασφαλείας είναι κάποιος τρίτος χρειάζεται να έχουμε το συμφωνητικό συνεργασίας και το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. (ένα απλό τετράδιο αθεώρητο)

Σε περίπτωση που δεν έχουμε παρακολουθήσει τα σχετικά σεμινάρια για να είμαστε τεχνικοί ασφαλείας στην επιχείρηση μας πρέπει να συμπληρώσουμε την σχετική αίτηση στα ΚΕΚ Γεννηματάς στο Ροδίνι, καταβάλλοντας 50€, και να τα παρακολουθήσουμε όταν γίνουν. Το συνολικό κόστος είναι 70€, σεμινάρια γίνονται συνέχεια. Τηλ ΚΕΚ 2241070615.

  • Βιβλίο αδειών τελευταίου έτους και υποβολή καταστάσεων ετήσιων αδειών (Ε11)
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα αλλοδαπών τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) που εργάζονται στην επιχείρηση.

Τα παραπάνω είναι εύκολο να τα έχουμε συγκεντρωμένα κάπου για να αποφύγουμε άσκοπη ταλαιπωρία και κόστος σε άδικα και ανούσια πρόστιμα.                                                                                                         Με εκτίμηση


                                                                                               
                                                                                                  Δαμιανός Μιχάλης