Αλλαγές με τον Ν.4646/2019

Μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου 4646/2019 υπάρχουν σημαντικές αλλαγές που χρειάζονται προσοχής από 01/01/2020.

Αναλυτικά:

  1. Για να εκπέσουν οι δαπάνες ενοικίων που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξοφλούνται με τραπεζικό τρόπο ανεξαρτήτως ποσού.
  2. Όλοι οι φορολογούμενοι  είτε είναι μισθωτοί, είτε αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή ενοίκια ακινήτων, υποχρεούνται σε δαπάνες ύψους τουλάχιστον 30% επί του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος τους, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (χρεωστικές, πιστωτικές κάρτες, e-banking κτλ) .  Διαφορετικά θα «τιμωρούνται» με φόρο 22%. Ανώτερο όριο δαπανών είναι οι 20.000€. Εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι φορολογούμενοι άνω των 70, οι κάτοικοι νησιών κάτω των 3100 κατοίκων, των χωριών μέχρι 500 κατοίκων, που δεν είναι τουριστικά.
  3.  Δυνατότητα ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών σε 24 δόσεις αντί των 12 που ίσχυαν  (έναρξη δυνατότητας από 26/2/2020)
  4. Μείωση φορολογικών συντελεστών για τις εταιρείες από φορολογικό έτος 2019 από 29% σε 24% με αντίστοιχη μείωση στην προκαταβολή φόρου από 100% σε 95% και για τα φυσικά πρόσωπα η κλίμακα φόρου για εισοδήματα μέχρι 10.000€ διαμορφώνεται σε 9% αντί του 22% που ίσχυε, με εφαρμογή από 01/01/2020.

Στην διάθεση σας.

Share:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Αλλαγές με τον Νόμο Ν.4646/2019 λογιστησ ροδοσ

Αλλαγές με τον Ν.4646/2019

Μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου 4646/2019 υπάρχουν σημαντικές αλλαγές που χρειάζονται προσοχής από 01/01/2020. Αναλυτικά: Για να εκπέσουν οι δαπάνες ενοικίων που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα »
λογιστικοι ελεγχοι μιχαλησ δαμιανοσ ροδοσ

Έλεγχοι ΙΚΑ-ΣΕΠΕ

Ενημέρωση σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα απασχόλησης προσωπικού.Με αφορμή την έναρξη της τουριστικής περιόδου υπενθυμίζουμε την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε συνέχεια στην τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα »